ارزیابی عملکرد پژوهشی

ارزشیابی فعالیت­‌های پژوهشی دانشگاه­های علوم پزشکی کشور یکی از وظایف اصلی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که از سال 1380 به صورت آزمایشی و از سال 1381 هر ساله با استفاده از فرم‌­های مدون و دستور­العمل‌­های مربوطه صورت پذیرفته است.

ارزشیابی به عنوان فرآیندی ناظر بر جمع­ آوری نظام‌مند اطلاعات به منظور کسب شناخت جامع و کمی، بهبود عملکرد، یادگیری، پاسخگویی، برقراری ارتباطات و برنامه‌­ریزی برای آینده است. بر این اساس، ارزشیابی توانمند­ساز بخشی از چشم انداز خردورزانه ارزشیابی است که در آن مفاهیم، فنون و یافته‌­های ارزشیابی برای ارتقاء پیشرفت و بالندگی به کار گرفته می‌شود. ارزشیابی دانشگاه­های علوم پزشکی در راستای اجرای اقدام ملی شماره 11 از راهبرد کلان 1 نقشه جامع علمی کشور می‌باشد. بر اساس این راهبرد لازم است طراحی نظام کارآمد برای نظارت و ارزیابی و استقرار نظام‌های جامع رتبه بندی، به اجرا درآید.

امتیاز ارزشیابی پژوهشکده طی سالهای اخیر:

سال 1392: h=15 

سال 1393: h=18 

سال 1394: h=21

سال 1395: h=24

سال 1396: h=24

سال 1397: h=26

سال 1398: h=29

سال 1399: h=31


طرح ها و اولویت های پژوهشی پژوهشکده

محتوای مرتبط